Viskan psykoterapi

Viskan Psykoterapi är en privat psykoterapimottagning, belägen vid Skaraborgsvägen 21 i Borås. Vi erbjuder psykoterapi för vuxna, ungdomar och par. Vi erbjuder även handledning både individuellt och i grupp.

Uppladdad bild

Niclas Ljungström

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
073-5710019
niclas@viskanpsykoterapi.se
 • Har erfarenhet av psykologiskt arbete med barn och ungdomar, främst inom skolan. Under de senaste åren har psykoterapeutiskt arbete med vuxna samt unga vuxna dominerat.
 • Privatpraktiserande psykolog sedan 2010
 • läs mer
Uppladdad bild

Carina Tönnberg

 • Legitmimerad Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning; Stockholms Universitet
 • Mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete
 • läs mer
Uppladdad bild

Tommy Tönnberg

 • Leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av psykoterapi
 • Arbetat inom olika verksamhetsfält – barn och vuxenpsykiatri, ungdomsverksamheter inom kommun och landsting
 • läs mer
Uppladdad bild

Svante Liljeäng

 • Legitmimerad Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.
 • Flerårig erfarenhet av psykoterapi med vuxna.
 • läs mer
Uppladdad bild

Marko Partanen

 • Legitmimerad Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.
 • Flerårig erfarenhet av psykoterapi med vuxna.
 • läs mer
Att samtala inom ramen för psykoterapi är ett särskilt sätt att erfara sig själv, ett rum att reflektera i, att skapa något som kan leda till förändring.

Att vara människa i en föränderlig värld är svårt. I kriser eller i krav, i kärlek, förlust eller saknad. Ibland kan livet leda till en längtan av att prata med någon som lyssnar, i ett nära samarbete kring dina svårigheter och resurser. Att tillåtas tala och beröra alla sidor av en människas existens tillsammans med någon annan, att söka förstå det du inte har förstått, inte tänkt på eller känt.

Vanliga orsaker till varför man tar kontakt är kriser som uppstått i livet eller att man av andra skäl mår dåligt. Detta kan ta sig uttryck såsom ångest, stressrelaterad problematik eller att man upplever sig som deprimerad. Många kämpar med dåligt självförtroende och låg självkänsla. Andra har bekymmer i relationer eller har svårt för att skapa och bibehålla relationer. Inte sällan brottas man med skam och skuld över att inte duga/räcka till.

Alla samtal sker under sekretess. Man ska kunna känna sig trygg i mötet. När man kommer till mottagningen finns ett lugnt väntrum där du kan sätta dig ner och invänta din terapeut.

Hitta hit

 • Psykoterapi

  På Viskan Psykoterapi erbjuder vi olika former av psykodynamisk psykoterapi. Psykoterapi kan ske individuellt, i par eller familj. Du kan gå i psykoterapi under en kortare eller längre tid, en eller flera gånger per vecka. Psykoterapi är ett nära samarbete mellan dig och din psykolog/psykoterapeut.
  läs mer

 • Parterapi

  Att par söker terapi kan handla om att relationen känns otrygg, konfliktfylld eller att det känns som man vuxit ifrån varandra. Parsamtalen är till för att underlätta kommunikationen, för att få en ökad förståelse för sig själv, sin partner och samspelet och för att hitta lösningar så att en förändring kan uppstå.
  läs mer

 • Handledning

  Vi utför handledning både individuellt och i grupp. Processhandledning är i fokus. Erbjuder även chefshandledning. Att ta hjälp/stöd av handledning skapar förutsättningar att förstå hur olika sammanhang och perspektiv hänger ihop, både på individ och gruppnivå. läs mer

 • Ungdomar

  Att bli vuxen tycks ha blivit svårare. En vilsenhet och brist på tilltro till den egna förmågan att lösa kriser har blivit allt mer tydlig och pekar på ett behov av att få reflektera tillsammans med vuxna. För vissa finns inte eller räcker inte stödet från de närmaste.
  läs mer

Detta gör vi

Behandling

Handledning

Kurser/Föreläsningar

Aktuella aktiviteter

Här kommer löpande nyheter och information om mottagningens aktiviter